Aişe radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

hadis

“Mekke fethinden sonra artık hicret yok; fakat cihad ve niyet vardır. Allah yolunda savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın.”[1]

 

 


 

Açıklama

aciklama Açıklama:

İslam diyarı olan bir yeri terkedip başka yerlere gitmemeli, kendi bulunduğu memlekette kötülükleri yok etmek için çaba sarfetmelidir. Müslümanın kalbinden ve kafasından İslam için savaş ve şehitlik niyeti ile, müslümanca yaşantı olmadığı takdirde hicret niyeti hiç çıkmamalıdır. İslam uğruna savaş için çağrılınca da, hasta ve sakat olunmadığı sürece mutlaka katılmak farzdır. [3]

* Mekke müslümanlar tarafından fethedilince İslam diyarı olmuştur, artık oradan hicret edilmez hicrete gerek yoktur. Fakat İslam’ı yaymak için cihad her an farzdır. İslam’ı gereği şekilde yaşama imkanı kalmayınca yine yaşayabilecek yerleri tesbit edip oralara hicret etmek mümkündür. Hicret kıyamete kadar bakidir. Bir gün Rasulullah (s.a.v.)’in huzurunda hicret müzakere ediliyordu da Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

“Tevbe etme imkanı sona ermeden, hicret etme imkanı da sona ermez”[2]
mescidinebevi Hadis No: 00000003
kaynak Kaynak:

[1] Buhari, Menakıbü’l–ensar 45, Cihad 1, 27, 184; Müslim, Hac 445, İmaret 85. Ayrıca bk. Tirmizi, Siyer 32; Nesai, Bey`at 15.

[2] Ebu Davud, Cihad 2; Müsned, 4/99.

[3] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 2

 

karbilgi3